Salmene 103:12

Salmene 103:12 N11BM

Så langt som øst er fra vest, tar han syndene våre bort fra oss.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del