Salmene 102:7

Salmene 102:7 N11BM

Jeg ligner en pelikan i ørkenen, jeg er som en ugle blant ruiner.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del