Salmene 102:29

Salmene 102:29 N11BM

Dine tjeneres barn skal slå seg til ro, deres ætt skal være grunnfestet for ditt ansikt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del