Salmene 102:27

Salmene 102:27 N11BM

De skal gå til grunne, men du består. De skal slites ut som klær, du skifter dem ut, og de er borte.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del