Salmene 102:24

Salmene 102:24 N11BM

Han har brutt ned min styrke på veien og forkortet livet mitt.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del