Salmene 102:2

Salmene 102:2 N11BM

HERRE, hør min bønn, la mitt rop nå fram til deg!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del