Salmene 102:19

Salmene 102:19 N11BM

Dette skal skrives ned for den kommende slekt, et nyskapt folk skal prise HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del