Salmene 102:17

Salmene 102:17 N11BM

For HERREN vil bygge Sion opp igjen og vise seg i sin herlighet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmene 102:17