Salmene 102:14

Salmene 102:14 N11BM

Du vil reise deg og være barmhjertig mot Sion, det er tid for å vise henne nåde, timen er kommet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del