Salmene 102:10

Salmene 102:10 N11BM

Jeg spiser aske som brød og blander drikken min med tårer
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del