Salmene 102:1

Salmene 102:1 N11BM

En bønn for den hjelpeløse når han blir kraftløs og vil øse ut sin klage for HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del