Salmene 101:7

Salmene 101:7 N11BM

Den som farer med svik, får ikke bo i mitt hus. Den som taler løgn, kan ikke bli stående for mine øyne.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del