Salmene 101:4

Salmene 101:4 N11BM

Svikefullt hjerte skal vike fra meg. Jeg vil ikke vite av det onde.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del