Salmene 101:3

Salmene 101:3 N11BM

Ondskap vil jeg ikke ha for øye, urett hater jeg, slikt holder jeg meg borte fra.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del