Salmene 101:1

Salmene 101:1 N11BM

Av David. En salme. Jeg vil synge om miskunn og rett, HERRE, for deg vil jeg synge og spille.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del