Ordspråkene 30:4

Ordspråkene 30:4 N11BM

Hvem steg opp til himmelen og steg ned igjen? Hvem samlet vinden i sin hule hånd? Hvem lukket vannet inne i kappen sin? Hvem fastsatte alle jordens grenser? Hva heter han, og hva heter sønnen hans? Vet du det?
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del