Ordspråkene 15:22

Ordspråkene 15:22 N11BM

Uten rådslagning mislykkes planene, når mange gir råd, skal de lykkes.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del