Ordspråkene 12:7

Ordspråkene 12:7 N11BM

De urettferdige kastes over ende og blir borte, men de rettferdiges hus blir stående.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del