Ordspråkene 12:3

Ordspråkene 12:3 N11BM

Med urett kan ingen stå støtt, de rettferdiges rot kan ikke rikkes.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del