Ordspråkene 12:12

Ordspråkene 12:12 N11BM

Den urettferdige vil sette onde snarer, de rettferdiges rot skal stå fast.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del