Filipperne 4:21

Filipperne 4:21 N11BM

Hils hver og en av de hellige i Kristus Jesus. Mine søsken her hilser dere.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:21