Filipperne 4:20

Filipperne 4:20 N11BM

Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:20