Filipperne 4:2

Filipperne 4:2 N11BM

Jeg formaner deg, Evodia, og deg, Syntyke: Kom til enighet i Herren!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:2