Filipperne 4:14

Filipperne 4:14 N11BM

Likevel gjorde det meg godt at dere sto sammen med meg da jeg var i nød.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:14