Filipperne 3
N11BM
3
Å vinne Kristus
1 # 2,18; 4,4 Og så, mine søsken: Gled dere i Herren! Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. 2#3,2 skamskjærer seg ordspill som sikter til omskjærelsen. Jf. Gal 5,12. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeiderne, hold øye med dem som skamskjærer seg. 3#5 Mos 10,16; 30,6; Rom 2,29; Gal 5,3ff; 6,15; Kol 2,11 For det er vi som er de omskårne. Vi gjør tjeneste ved Guds Ånd, vi har vår stolthet i Kristus Jesus og setter ikke vår lit til det ytre. 4#2 Kor 11,18ff Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer: 5#Apg 23,6; 26,5; Rom 11,1; 2 Kor 11,22 Jeg er omskåret på den åttende dagen, jeg er av Israels folk og Benjamins stamme, hebreer av hebreere, lovlydig fariseer, 6#1 Kor 15,9 en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven.
7 # Matt 13,44 Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. 8Ja, jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus 9#Rom 1,16f; 3,21f og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. 10#Rom 6,3ff; Kol 1,24+ Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse, får del i hans lidelser og blir ham lik når jeg dør som han 11– måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde!
Fram mot målet
12 # Apg 9,5f; 1 Tim 6,12 Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller alt er fullkommen, men jeg jager fram mot det for å gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. 13#Luk 9,62 Mine søsken, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men én ting gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg etter det som er foran, 14#1 Kor 9,24; 2 Tim 4,7 og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. 15#1 Kor 2,6; Hebr 6,1#3,15 modenhet Den gr. teksten har her samme begrep som i v. 12 er oversatt med «fullkommen». Jf. Rom 12,2; 1 Kor 13,10; Kol 4,12; Jak 1,4. Andre steder er begrepet oversatt med «fullvoksen». Jf. 1 Kor 14,20. La oss tenke slik, alle vi som har nådd fram til modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. 16#Gal 6,16 La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor!
17 # 1 Kor 4,16; 1 Tess 1,6; 2 Tess 3,7 Følg mitt eksempel, søsken, og se opp til dem som lever etter det forbilde dere har i oss. 18#1 Kor 1,23; Gal 5,11 For, som jeg ofte har sagt og nå gjentar med tårer: Mange lever som fiender av Kristi kors. 19#Rom 16,18 Fortapelse er deres mål og magen deres gud, skam gjør de til ære, og de søker bare det jordiske. 20#Hebr 11,13ff; 13,14 Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi frelseren, Herren Jesus Kristus. 21#Rom 8,29; 1 Kor 15,28.43ff Han skal forvandle vår skrøpelige kropp og gjøre den lik den kroppen han selv har i herligheten. For han har makt til å underlegge seg alt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål