4. Mosebok 35
N11BM

4. Mosebok 35

35
Levittene får byer og beitemarker
1 Herren talte til Moses på slettene i Moab, ved Jordan, rett imot Jeriko. Han sa: 2Du skal pålegge israelittene å gi levittene noe av sin eiendom til arv. Dere skal gi levittene byer å bo i og beitemarker omkring disse byene. 3I byene skal de bo, og markene som hører til, skal være til beite for buskapen deres, alle dyrene de eier. 4#35,4 1000 alen ca. 500 m. Markene ved byene som dere gir levittene, skal strekke seg tusen alen utover fra bymuren på alle kanter. 5Utenfor byen skal dere måle opp to tusen alen på østsiden, to tusen alen på sørsiden, to tusen alen på vestsiden og to tusen alen på nordsiden, med byen i midten. Dette skal være bymarkene deres.
6 # 2 Mos 21,13; 5 Mos 4,41ff; 19,2ff; Jos 20,2ff # 35,6 tilfluktsbyene Jf. v. 9ff og Jos 20–21. Byene dere gir levittene, skal være de seks tilfluktsbyene dere peker ut så drapsmenn kan flykte dit; i tillegg skal dere gi dem førtito andre byer. 7I alt skal dere gi levittene førtiåtte byer med beitemarker. 8#Jos 21,3–42 Når dere tar disse byene av israelittenes eiendom og gir dem, skal dere ta mer fra de store og mindre fra de små stammene. Hver stamme skal avgi byer til levittene etter hvor mye land de har fått til eiendom.
Lov om tilfluktsbyer for drapsmenn
9 Herren sa til Moses: 10#5 Mos 19,1–13 Tal til israelittene og si: Når dere går over Jordan og inn i landet Kanaan, 11skal dere velge ut noen byer som skal være tilfluktsbyer for dere. Dit kan en drapsmann flykte om han har slått noen i hjel av vanvare. 12Disse byene skal gi tilflukt til den som flykter fra en blodhevner, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til rette for menigheten og fått sin dom. 13Seks av de byene dere gir levittene, skal være tilfluktsbyer. 14Tre av byene skal dere peke ut på andre siden av Jordan og tre i Kanaan-landet. De skal være tilfluktsbyer. 15Disse seks byene skal gi tilflukt både for israelitter og for innflyttere og fremmede som bor blant dere, så den som har drept noen av vanvare, kan flykte dit.
16 # 2 Mos 21,12; 3 Mos 24,17 Dersom noen tar et jernredskap og slår en annen i hjel, er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden. 17Tar noen en stein som er stor nok til å drepe med, og slår en annen i hjel, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden. 18Eller om noen tar et dødelig redskap av tre i hånden og slår en annen i hjel, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal straffes med døden.
19Det er blodhevneren som skal slå drapsmannen i hjel. Når han treffer på ham, skal han drepe ham. 20På samme måte skal det være om noen hater en annen og støter til ham eller kaster noe på ham med hensikt så han dør, 21eller i fiendskap slår ham med neven så han dør. Da skal den som slo, straffes med døden. Han er en drapsmann, og blodhevneren skal slå drapsmannen i hjel når han treffer på ham.
22Så kan det hende at noen plutselig støter til en mann uten fiendskap eller kaster en gjenstand uten ond hensikt. 23Eller kanskje han ikke ser den andre og treffer ham med en stein som er stor nok til å drepe med, så han dør, enda mannen ikke var noen fiende og ikke ville ham noe vondt. 24Da skal menigheten dømme mellom drapsmannen og blodhevneren etter disse forskriftene: 25Menigheten skal berge drapsmannen fra blodhevneren og føre ham tilbake til tilfluktsbyen han hadde rømt til. Der skal han være til øverstepresten dør, han som er salvet med hellig olje. 26Men går drapsmannen noen gang utenfor den tilfluktsbyen han har rømt til, 27og blodhevneren finner ham utenfor bygrensene og dreper ham, da skal han være uten blodskyld. 28For drapsmannen skal holde seg i tilfluktsbyen til øverstepresten dør. Når øverstepresten er død, kan han vende tilbake til den jorden han eier. 29Dette skal være lov og rett hos dere gjennom alle slekter, hvor dere så bor.
30 # 5 Mos 17,6; 19,15; 2 Kor 13,1; Hebr 10,28 Når noen slår et menneske i hjel, skal drapsmannen drepes så sant det er vitner mot ham. Men på ett vitnes utsagn skal ingen dø. 31Dere skal ikke ta imot løsepenger for å berge livet til en drapsmann som er skyldig til å dø. Han skal straffes med døden. 32Dere skal ikke ta imot løsepenger for en som har rømt til en tilfluktsby, slik at han kan vende hjem og bo i landet før øverstepresten er død.
33 # 1 Mos 4,10; 9,6+; 2 Sam 21,1ff; Sal 106,38; Hos 4,2f; Hebr 12,24 Dere skal ikke vanhellige det landet dere bor i, for blod vanhelliger landet. Og landet får ikke soning for blodet som er utøst der, uten ved blodet til den som utøste blod. 34#2 Mos 29,45; 3 Mos 26,11 Dere skal ikke gjøre landet dere bor i, urent. For der har jeg min bolig. Jeg er Herren, som bor midt blant israelittene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.