4. Mosebok 28:8

4. Mosebok 28:8 N11BM

Det andre lammet skal du ofre i skumringen, og du skal ofre samme grødeoffer og drikkoffer som om morgenen. Det skal være et gaveoffer til en duft som er behagelig for HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del