4. Mosebok 28:6

4. Mosebok 28:6 N11BM

Dette er det daglige brennofferet, som først ble båret fram ved Sinai-fjellet, et gaveoffer til en duft som er behagelig for HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del