4. Mosebok 28:26

4. Mosebok 28:26 N11BM

På førstegrødens dag, når dere feirer ukefesten og bærer fram for HERREN offer av den nye grøden, skal det være hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe tungt arbeid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del