4. Mosebok 28:25

4. Mosebok 28:25 N11BM

Den sjuende dagen skal det være hellig samling for dere. Da må dere ikke gjøre noe tungt arbeid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del