4. Mosebok 28:2

4. Mosebok 28:2 N11BM

Legg dette på israelittene og si til dem: Mine offer av mat, gaveoffer til en duft som er behagelig for meg, må dere passe på å bære fram for meg til fastsatt tid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del