4. Mosebok 28:18

4. Mosebok 28:18 N11BM

Den første dagen skal dere holde en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe tungt arbeid.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del