4. Mosebok 28:14

4. Mosebok 28:14 N11BM

Drikkofrene som hører til, skal være en halv hin vin for hver okse, en tredjedels hin for væren og en fjerdedels hin for hvert lam. Dette er nymåne-brennofferet, som skal bæres fram hver nymånedag i året.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del