4. Mosebok 28:10

4. Mosebok 28:10 N11BM

Dette er sabbats-brennofferet, et brennoffer for hver sabbat, i tillegg til det daglige brennoffer og drikkofferet som hører til.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del