4. Mosebok 27:9

4. Mosebok 27:9 N11BM

Har han ikke noen datter, skal dere gi arven til brødrene hans.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del