4. Mosebok 27:8

4. Mosebok 27:8 N11BM

Til israelittene skal du si: Når en mann dør sønneløs, skal dere la arven etter ham gå over til datteren.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del