4. Mosebok 27:4

4. Mosebok 27:4 N11BM

Skal vår fars navn gå ut av slekten fordi han ikke hadde noen sønn? La oss få eiendom sammen med vår fars brødre!»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del