4. Mosebok 27:1

4. Mosebok 27:1 N11BM

Nå kom døtrene til Selofhad fram. Selofhad var sønn av Hefer, sønn av Gilead, sønn av Makir, sønn av Manasse, Josefs sønn. Døtrene het Mahla, Noa, Hogla, Milka og Tirsa.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del