4. Mosebok 16:8

4. Mosebok 16:8 N11BM

Så sa Moses til Korah: «Hør nå her, levitter!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del