4. Mosebok 16:6

4. Mosebok 16:6 N11BM

Slik skal dere gjøre: Korah og hele menigheten hans, ta dere glopanner
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del