4. Mosebok 16:48

4. Mosebok 16:48 N11BM

Mens han sto der mellom døde og levende, stanset pesten.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del