4. Mosebok 1:49

4. Mosebok 1:49 N11BM

Bare Levis stamme skal du ikke mønstre. Du skal ikke telle dem sammen med de andre israelittene!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del