4. Mosebok 1:35

4. Mosebok 1:35 N11BM

32 200 ble mønstret i Manasses stamme.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del