4. Mosebok 1:29

4. Mosebok 1:29 N11BM

54 400 ble mønstret i Jissakars stamme.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del