4. Mosebok 1:14

4. Mosebok 1:14 N11BM

fra Gad: Eljasaf, sønn av De'uel
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del