Matteus 1:21

Matteus 1:21 N11BM

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Matteus 1:21

Del