Matteus 1:12

Matteus 1:12 N11BM

Etter bortføringen til Babylon fikk Jojakin sønnen Sjealtiel, Sjealtiel fikk Serubabel
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del