Malaki 4
N11BM

Malaki 4

4
1 # 3,2ff Se, dagen kommer,
den brenner som en ovn.
Alle frekke og alle som gjør urett,
skal da være som halm,
dagen som kommer, skal brenne dem opp,
sier Herren over hærskarene.
Verken rot eller grein blir igjen.
2 # Sal 72,2ff; Jes 11,4f; Luk 1,78 Men for dere som frykter mitt navn,
skal rettferds sol gå opp
med legedom under sine vinger.
Dere skal slippe ut og hoppe som kalver.
3Da skal dere tråkke de urettferdige ned,
de skal være støv under føttene deres
den dagen jeg griper inn,
sier Herren over hærskarene.
Moses og Elia
4 # 2 Mos 20,1ff Husk loven jeg ga Moses, min tjener,
på Horeb for hele Israel,
med forskrifter og bud.
5 # 3,1ff; Matt 11,14; 17,12; Luk 1,17 # 4,5 profeten Elia Jødene trodde at profeten Elia, som var tatt opp til himmelen (2 Kong 2,11), skulle komme igjen i de siste tider og få menneskene til å vende om. Jf. Matt 11,14; 17,10f. Se, jeg sender profeten Elia til dere
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
6 # Luk 1,16f # 4,6 slå … med bann =bann. Han skal vende fedrenes hjerter til barna
og barnas hjerter til fedrene,
så jeg ikke skal komme og slå landet med bann.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål