Lukas 3:4

Lukas 3:4 N11BM

som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del