Lukas 3:20

Lukas 3:20 N11BM

føyde Herodes en ny misgjerning til alle de andre: Han kastet Johannes i fengsel.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del